Zeszyt do pisma technicznego !

Zeszyt do pisma technicznego !

Zeszyt do pisma technicznego !

Za nie oddanie tematu w terminie – kara 2 stron pisma technicznego
Nieprzygotowanie do lekcji (brak kalkulatora, notatki) – kara 1 strona pisma technicznego