Pomiary sytuacyjno - wysokościowe

  • Mapy do celów projektowych
  • Inwentaryzacje powykonawcze budynków oraz budowli
  • Inwentaryzacje powykonawcze przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
  • Pomiary objętości mas ziemnych
  • Pomiary wysokości obiektów niedostępnych
  • Zajrzyj również do działu pomiary realizacyjne i geodezja prawna