Pomiary realizacyjne

  • Geodezyjna obsługa budowy budynków, budowli, hal
  • Geodezyjna obsługa budowy dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz urządzeń towarzyszących
  • Zakładanie reperów roboczych
  • Tyczenie budynków
  • Tyczenie przyłączy, sieci uzbrojenia terenu
  • Kontrola pionowości obiektów budowlanych
  • Inne prace geodezyjne związane z pomiarami realizacyjnymi
  • Zajrzyj również do działu pomiary sytuacyjno - wysokościowe i geodezja prawna