Geodezja prawna

  • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • Wznowienia punktów oraz znaków granicznych
  • Wykazy synchronizacyjne
  • Dokumentacje do wyłączeń gruntów z produkcji rolnej
  • Zmiany użytków
  • Zajrzyj również do działu pomiary realizacyjne i pomiary sytuacyjno - wysokościowe